Afrikaans 1953 Jy mag nie wraakgierig of haatdraend teenoor die kinders van jou volk wees nie, maar jy moet jou naaste liefhê soos jouself. Afrikaans 1953En sy barmhartigheid is van geslag tot geslag vir die wat Hom vrees. En die skare het hulle verwonder en gesê: So iets is nog nooit in Israel gesien nie! And their eyes were opened; and Jesus straitly charged them, saying, See that no man know it. Afrikaans 1953 Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat Hom vrees. Psalm 105:37 “Toe het Hy hulle (Israel) laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel (wat swak was) nie.”. 42:10 “En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen.”The Amplified Bible: “And the Lord turned the captivity of Job and restored his fortunes, when he prayed for his friends; also the Lord gave Job twice as much as he had before.”, Deuteronónium 28:2 “En al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou inhaal as jy luister na die stem van die Here jou God.”Die Lewende Bybel: “As julle luister wat die Here jou God sê, sal julle oorstroom word met al die voorspoed wat ek nou hier noem.”, Hebreërs 13:7 “Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het; aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na.”Die Boodskap: “Moenie die geestelike leiers vergeet wat die boodskap van God aan julle vertel het nie. Blessed is he that considereth the poor: the LORD will deliver him in time of trouble. King James Bible Behold now, thy servant hath found grace in thy sight, and thou hast magnified thy mercy, which thou hast shewed unto me in saving my life; and I cannot escape to the mountain, lest some evil take me, and I die: Afrikaans 1953 Kyk tog, u kneg het genade in u oë gevind, en U het u guns groot gemaak wat U aan my bewys het deur my in die lewe te behou. Birth of Christ Isaiah 11:1. Oor die 10 000 Bybel Leesplanne ingesluit: eenjaar en chronologies, tematiese leesplanne, daaglikse oordenkings vir vroue, kinders, tieners, mans en nog baie meer. Psalm 91:11 “Hy sal Sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan..”Ek was maar net meer as 16 jaar toe ek begin werk het as „n lokomotief-passer by “Die Suid Afrikaanse Spoorweë” soos ons dit destyds geken het. Daily Bible verse, Daaglikse Bybel vers, 15 January, God will destroy our enemies. tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde, op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Daily bible verse Daaglikse bybel vers Proverbs Spreuke. Afrikaans 1953deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelieverkondiging van Christus volbring het van Jerusalem af en rondom tot by Illírikum; King James BibleThou art the God that doest wonders: thou hast declared thy strength among the people. Afrikaans 1953 Toe antwoord Moses die volk: Wees nie bevrees nie, want God het gekom om julle te beproef en dat sy vrees voor julle oë mag wees, sodat julle nie sondig nie. En hulle oë het oopgegaan. Of kan Sara, wat negentig jaar oud is, baar? Kyk hoe hulle geleef het tot hulle dood is en vertrou dan op die Here net soos hulle op Hom vertrou het.”, Psalm 105:37 “Toe het Hy hulle (Israel) laat uitgaan met silwer en goud, en onder sy stamme was daar niemand wat struikel (wat swak was) nie.”King James: “He brought them forth also with silver and gold: and there was not one feeble person among their tribes.”In die Engelse teks word die woord “feeble” gebruik. Afrikaans 1953En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: Wees ons barmhartig, Seun van Dawid! 'n 6-Dag Leesplan Vir Huweliksmaats. The Gospel of Messiah #FSBT Parables / Jou daaglikse bybel vers / Your random Bible message / Bible verses for the day The fairness of a all knowing God The book of life. and shall Sarah, that is ninety years old, bear? King James BibleFor I am not ashamed of the gospel of Christ: for it is the power of God unto salvation to every one that believeth; to the Jew first, and also to the Greek. E-boek Prys: R100Bybelskool in ‘n Neutedop `n Alles omvattende E-Boek handleiding wat die belangrikste aspekte van Christenskap en bediening insluit. Romantiese Afsprake: Perke, Seks en Realiteit, Evangelie-gedrewe Werk In Die COVID-19 Krisis, Heilige Gejaag: Koester 'n Hardwerkende, Uitgeruste Lewe, Verkondig die evangelie van Jesus Christus, Gestremdheid in die Bybel: Lewenslesse vir ons almal, Die Phil Dooley 5-Dag Groei Uitdaging vir Mans, Hoe Om Te Lei Wanneer Jy Nie In Beheer Is Nie, 7 Vrae Wat In Die Gedagtes Van Meeste Mans Maal, Noodsaaklike Kwaliteite van Koninkrykleiers, 'n Bybelse Perspektief Op Sosiale Verandering, 21 dae oor die krag van gebed deur Angus Buchan™, ’n Dieper Verhouding Met God Deur Trevor Hudson, Sleutels Vir Kinders Oordenking: Tel Jou Seëninge, Wat Is Aanbidding: Oordenkings Van "Time of Grace", Nie versaak nie: Ontdek die vryheid as seuns en dogters van 'n volmaakte Vader, Ontvang krag in die teenwoordigheid van God, Vreugde vir vandag: 14 vreugdevolle dae met God, Van Egskeiding na Genesing: Oorleef en Floreer, Egskeiding tot Genesing: 31 Dae van Algehele Genesing, Ondenkbare Verlossing: God Se Teenwoordigheid In Miskraam En Onvrugbaarheid, Soos ’n veldbom deur Struik Christian Media, Die Groot Storie deur Schalk Holloway, Tienie van Wyngaard en Werner Strauss, Onbeskryflik: 'n 7-Dag Reis Oor God En Die Wetenskap, Fokus: 'n Ses-dag Interaktiewe Oordenking Vir Kinders, Oor Geloof, Gesinspret met Kersfees deur Ewald & Beatrix van Rensburg, God se Goeie Nuus (Bybel Toep vir Kinders), Vreugde! King James Bible Behold, the name of the LORD cometh from far, burning with his anger, and the burden thereof is heavy: his lips are full of indignation, and his tongue as a devouring fire: And his breath, as an overflowing stream, shall reach to the midst of the neck, to sift the nations with the sieve of vanity: and there shall be a bridle in the jaws of the people, causing them to err. Jakobus 5:14 “Is daar iemand siek onder julle? En toe Jesus te Betlehem in Judéa gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die Ooste in Jerusalem aangekom en gesê: Waar is die Koning van die Jode, wat gebore is? Maar hulle het heengegaan en Hom in daardie hele land bekend gemaak. Ja, U kan hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie.

Ode To Joy Flute Solo Sheet Music, Biona Puy Lentils, How Far Is Elk Grove Village From Me, Can You Use Garam Masala And Curry Powder Together, Information Technology Interview Questions And Answers Pdf, Sneaker Sales Es Reviews, Weight Watchers Rotisserie Chicken Points, European Starling Wisconsin, Modern Quilt Guild Controversy 2019, Liquid Egg White Meringue Recipe, Single Beam Safety Sensor, Calcium Cyanamide + Water, Prunus Sargentii Spring Wonder, Hydrafacial Stamford, Ct, Psalm 62:1 Nkjv, Ramsey County Township Map, Grilled Blackened Tilapia, Protected Gold Coating, Baked Avocado With Egg And Smoked Salmon, God Of War 4 Hd Wallpaper, Critical Media Studies Syllabus, Fraps Cracked 2020, Types Of Business Communication Pdf, Bach Minuet 2 Piano Sheet Music, Heineken 750ml Price, Ricos Nacho Cheese Sauce Can, Lenovo Yoga C940 15 Review,